ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 شکایت از خدمات سایت

شکایات مربوط به کیفیت محصولات ، نحوه برخورد پشتیبانان ، پرداخت های مالی

 شکایت و گزارش تخلف مشتریان

شکایت های مربوط به حملات ، نقض کپی رایت ، محتوای مبتذل در سرویس های مشتریان